W piątek 26 czerwca br. Poseł na Sejm RP Władysław Kurowski oraz Radny Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego Robert Bylica wręczyli Wójtowi Gminy Siepraw Tadeuszowi Pitali symboliczny "czek" opiewający na ponad 1,8 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje samorządowe. Pieniądze pochodzić będą z rządowej Tarczy Antykryzysowej 4.0, skierowanej tym razem do samorządów.

W skali Powiatu Myślenickiego to trzecie co do wysokości dofinansowanie po gminach miejsko-wiejskich: Myślenicach i Dobczycach.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych trafi do gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich. Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek – bez zbędnej biurokracji. Pieniądze przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na lokalne inwestycje i remonty. Pośrednio inwestycje będą także wsparciem dla lokalnego biznesu, który będzie brał udział w procesie inwestycyjnym jako wykonawca robót budowlanych.