Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.

Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:

Numer listy 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY SIEPRAW
Numer listy 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA MIESZCZAKA

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
/-/ Joanna Maria Braś