Informacja o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich sołectw wsi Łyczanka, Zakliczyn i Czechówka


OG.0021.3.2023

Sołectwo Łyczanka
Zgodnie z § 15 ust. 5 załącznika nr 4 do uchwały Nr XI/105/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie podziału Gminy na Sołectwa i nadania Statutów Sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 282 poz. 3377 zm. z 2008 r. Nr 260, poz. 1631, z 2014 r. poz. 5197 oraz z 2018 r. poz. 7104),Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Łyczanka:

Kandydaci na Sołtysa

 1. Radzik Stanisław zam. Łyczanka

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Kowalczyk Krzysztof zam. Łyczanka
 2. Molus Marek zam. Łyczanka
 3. Radzik Jan zam. Łyczanka


OG.0021.4.2023

Sołectwo Zakliczyn
Zgodnie z § 15 ust. 5 załącznika nr 6 do uchwały Nr XI/105/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie podziału Gminy na Sołectwa i nadania Statutów Sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 282 poz. 3377 zm. z 2008 r. Nr 260, poz. 1631, z 2014 r. poz. 5197 oraz z 2018 r. poz. 7104), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Zakliczyn:

Kandydat na Sołtysa

 1.  Piotrowicz Zofia zam. Zakliczyn

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Leśniak Halina zam. Zakliczyn
 2. Łaszczyk Andrzej zam. Zakliczyn
 3. Szlachta Józefa zam. Zakliczyn


OG.0021.5.2023

Sołectwo Czechówka
Zgodnie z § 15 ust. 5 załącznika nr 5 do uchwały Nr XI/105/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie podziału Gminy na Sołectwa i nadania Statutów Sołectwom (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 282 poz. 3377 zm. z 2008 r. Nr 260, poz. 1631, z 2014 r. poz. 5197 oraz z 2018 r. poz. 7104), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Czechówka:

Kandydaci na Sołtysa

 1. Noworyta Halina zam. Czechówka

Kandydaci na członków Rady Sołeckiej:

 1. Hajduk Adam zam. Czechówka
 2. Hajduk Kazimiera zam. Czechówka
 3. Król Krystyna zam. CzechówkaSiepraw, dnia 30.01.2024 roku

Wójt Gminy Siepraw

   /-/ Tadeusz Pitala