Szanowni Mieszkańcy!
Zachęcamy do skorzystania z dotacji na szkolenia językowe, informatyczne, kursy prawa jazdy (prawie wszystkich kategorii) oraz szkolenia zawodowe (m.in. kursy operatora koparek, wózków widłowych, kursy kosmetyczne, księgowe, administracyjne trenerskie i wiele innych) realizowane w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Aktualnie z dotacji mogą korzystać wyłącznie osoby w wieku 50+.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 20 lipca br. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Siepraw (sala obrad). Będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania dotacji na szkolenia oraz skorzystać  z pomocy pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
Aby skorzystać z dotacji:
•    Musisz mieć ukończone 50 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować.
•    Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).
Kim jest osoba pracująca? Jeżeli:
•    jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
•    prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
•    jesteś rolnikiem,
to jesteś osobą pracującą.