W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami mającymi na celu zastraszenie mieszkańców Gminy Siepraw rzekomo negatywnymi rozwiązaniami w zakresie komunikacji i transportu, które rzekomo wprowadzają Wójt i Rada Gminy Siepraw, chcemy uspokoić Mieszkańców i zdementować przekłamania, dlatego uprzejmie informujemy:
1. Rada Gminy podjęła ostatnio dwie uchwały w zakresie planowania transportu zbiorowego oraz rozwiązań komunikacyjnych:

  • Uchwała Nr XLIV/377/23 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+ 

Do zapoznania się na BIP: https://bip.malopolska.pl/api/files/3230935

  • Uchwała Nr L/431/24 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego

Do zapoznania się na BIP:  https://bip.malopolska.pl/api/files/3405792

2. Uchwały te powstały jako wynik współpracy wielu gmin – bądź to w obszarze funkcjonalnym Myślenic, bądź Krakowa oraz specjalistów branżowych.

3. Powstawanie projektów tych uchwał było konsultowane ze społeczeństwem i każdy zainteresowany w odpowiednim czasie mógł w różnych formach wypowiedzieć się, także negatywnie, na temat proponowanych rozwiązań – dla przykładu odnośniki do konsultacji:

https://www.siepraw.pl/aktualnosci/ogloszenia/plan...
https://www.siepraw.pl/aktualnosci/informacje/kons...
https://www.siepraw.pl/aktualnosci/informacje/kons...

4. Przyjęte dokumenty mają na celu realizację postulatów mieszkańców, które były zgłaszane do Urzędu Gminy oraz formułowane na wielu spotkaniach i zebraniach:

  • poprawy jakości usług w zakresie transportu publicznego.
  • poprawy sieci połączeń lokalnych oraz regionalnych (do większych ośrodków miejskich);
  • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • budowy nowych chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych czy parkingów przesiadkowych;
  • poprawy czystości powietrza na terenie Gminy.

5. Przyjęte dokumenty nie wymuszają żadnych rozwiązań na Gminie, ani na Mieszkańcach, dają jedynie możliwość przystąpienia do korzystnych rozwiązań w zakresie komunikacji dla mieszkańców oraz możliwość pozyskania finansowania na te cele. 

6. Ani Wójt, ani Rada Gminy nie postulowali nigdy wprowadzenia strefy czystego transportu w Gminie Siepraw, ani też ograniczeń w zakresie korzystania z własnych samochodów, czy też innych  pojazdów spalinowych przez Mieszkańców.

7. Gmina Miejska Kraków nie jest uzależniona od zapisów uchwał Rady Gminy Siepraw  w zakresie wprowadzenia strefy czystego transportu na swoim terenie. Dowodem tego jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Krakowa w tym zakresie na długo przed podjęciem przez Radę Gminy Siepraw uchwały Nr L/431/24 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.

Prosimy o zachowanie rozwagi przez Mieszkańców, szczególnie wobec osób, które zabierają głos w wyżej wymienionej sprawie, mianując się jako „autorytety naukowe”, a nie mają ku temu podstaw w postaci kierunkowego wykształcenia ani też wiedzy w zakresie transportu, drogownictwa, czy też ochrony środowiska. 

Plany zrównoważonej mobilności miejskiej są potrzebne Gminie Siepraw jako narzędzie poprawy rozwiązań w komunikacji zbiorowej, drogownictwie oraz ochronie środowiska, choćby przez pozyskanie zewnętrznych środków na te cele.