Informujemy, że trwają konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokument stanowi strategię tworzenia na terenie gmin nim objętych warunków dla zrównoważonego sposobu przemieszczania się.  Ma on być w szczególności oparty na transporcie zbiorowym i aktywnej mobilności (rower, poruszanie się na pieszo itp.), przy jednoczesnym zwiększeniu udziału transportu zbiorowego w codziennych podróżach i zmniejszeniu negatywnego oddziaływania komunikacji i transportu na środowisko oraz dbałości o zrównoważony rozwój wszystkich środków transportu. Dokument ten będzie wymagany dla obszarów funkcjonalnych, takich jak obszar funkcjonalny Metropolii Krakowskiej, do ubiegania się o dofinansowanie na inwestycje transportowe ze środków unijnych.

Zapoznaj się z projektem dokumentu: link do dokumentu (https://obywatelski.krakow.pl/zalacznik/460849)

Zapoznaj się z prognozą oddziaływania na środowisko:  link do dokumentu (https://obywatelski.krakow.pl/zalacznik/461343)

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać do 6 listopada 2023 r. poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego:

  • Formularz zgłaszania wniosków, uwag i opinii do projektu "Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego" (do pobrania tutaj) https://obywatelski.krakow.pl/zalacznik/460690
  • Formularz zgłaszania wniosków, uwag i opinii do Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (do pobrania tutaj) https://obywatelski.krakow.pl/zalacznik/461345


    Formularze można przesyłać:

  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres email sump@um.krakow.pl
  • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy:
  • Urząd Miasta Krakowa, Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego”
  • osobiście podczas spotkań konsultacyjnych - stacjonarnych oraz w formie online


Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z wyłożonymi projektami dokumentów oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

Dokumenty wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu ul. Wielopole 17A, 31-072 Kraków, pokój  209, w godz. od 7.30 do 15.30 (pon-pt).


Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców odbędą się w następujących terminach:

WIELICZKA, BISKUPICE, ŚWIĄTNIKI GÓRNE  oraz Dobczyce, Gdów, Myślenice, Siepraw 17.10 (wtorek) | godz. 16.00 – 18.00

Adres: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania

Warszawskiego 1, Sala Obrad Rady Miejskiej


NIEPOŁOMICE, IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

oraz Drwinia, Kłaj, Koniusza, Nowe Brzesko, Proszowice

19.10 (czwartek) | godz. 16.00 – 18.00

Adres:    Zamek Królewski w Niepołomicach, ul. Zamkowa 2, Sala

Konferencyjna


ZABIERZÓW, CZERNICHÓW, LISZKI, WIELKA WIEŚ 

 oraz Alwernia, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice,

23.10 (poniedziałek) | godz. 16.00 – 18.00

Adres: Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, Sala Obrad Rady Gminy

Zabierzów


MICHAŁOWICE, KOCMYRZÓW-LUBORZYCA, ZIELONKI 

oraz Iwanowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa

24.10 (wtorek) | godz. 16.00 – 18.00

Adres: Biblioteka i Centrum Kultury w Michałowicach, Plac Józefa

Piłsudskiego 2, Sala Konferencyjna


GMINA MEJSKA KRAKÓW

30.10 – (poniedziałek) | godz. 16.30 – 18.30

Adres: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 , sala

Obrad RMK


Powyższe spotkania dedykowane są zarówno dla mieszkańców poszczególnych gmin, jak i pracowników lokalnej administracji publicznej, przeprowadzane będą przez Wykonawcę zewnętrznego (firma Kompleksowe Usługi Doradcze Maciej Gabory) przy udziale zespołu roboczego zajmującego się przygotowaniem SUMP dla Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego. Niezależnie od podziału terytorialnego możliwy jest udział w spotkaniach w lokalizacjach innych, niż dedykowane dla danej gminy.

Wszystkie spotkania konsultacyjne odbędą się nie tylko stacjonarnie, ale również online.  Udział w spotkaniu online –wymaga obowiązkowej rejestracji (link do rejestracji)  https://forms.office.com/e/jhTHfJFNBM

  Link do spotkania na platformie MS Teams zostanie rozesłany tylko zarejestrowanym osobom!

Zapraszamy!

Weź udział w konsultacjach społecznych i miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości!