Informujemy, iż Projekt zmiany Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest od dnia 6.06.2022 r. do 28.06.2022 r. w siedzibie  Urzędu Gminy Siepraw,ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, woj. Małopolskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw: https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw i na stronie internetowej Urzędu Gminy Siepraw: www.siepraw.pl.

link do portalu mapowego zawierającego dane dotyczące wyłożenia mpzp -w postaci interaktywnej mapy https://wylozenie.siepraw.e-mpzp.pl