Urząd Gminy Siepraw informuje, iż do 2 czerwca br. przyjmuje zgłoszenia na odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości, których zbiórka odbędzie się w dniach od 07.06.2021 r. do 30.06.2021 r. bezpośrednio z nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym, telefonicznym lub e-mailem do Urzędu Gminy Siepraw.


Telefon: 12 372 18 10, e-mail: ekolodziejczyk@siepraw.pl
Przypominamy również, że podczas odbioru nie będą odbierane odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi, baterie, przeterminowane leki jak również części samochodowe takie jak: akumulatory, zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych.