Czcionka

Wydarzenia

Wybory Prezydenta RP Wydarzenia
Wybory Prezydenta RP

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   z dnia 5 lutego 2020 rokuw sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji ...

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wydarzenia
Wybory uzupełniające do Rady Gminy

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ...