Z dniem 1 grudnia 2016 roku została wprowadzona wspólna obsługa dla szkół prowadzonych przez Gminę Siepraw i w tym celu utworzono jednostkę budżetową o nazwie Centrum  Obsługi Szkół  w Sieprawiu.
Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:


 1. Zespół Placówek Oświatowych w Sieprawiu (Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieprawiu z klasami gimnazjalnymi Gimnazjum w Sieprawiu, i Przedszkole Gminy Siepraw w Sieprawiu);
 2. Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie (Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zakliczynie i Przedszkole Gminy Siepraw w Zakliczynie);
 3. Szkoła Podstawowa w Łyczance;
 4. Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Czechówce;

Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym obsługę z zakresu rachunkowości, gospodarki finansowej, spraw kadrowych, administracyjnych i organizacyjnych.

Do zakresu obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi należy:

 1. realizacja dochodów przysługujących jednostkom obsługiwanym z tytułu dochodów określonych w ich planach finansowych;
 2. obsługa administracyjna;
 3. obsługa prawna, jeżeli kierownicy jednostek obsługiwanych nie zlecili jej Urzędowi Gminy Siepraw;
 4. prowadzenie rachunkowości, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
 5. sprawozdawczość budżetowa, finansowa i sprawozdawczość z procesów finansowych i przekazywanie sprawozdań odpowiednim jednostkom;
 6. prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych;
 7. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego jeżeli kierownicy jednostek obsługiwanych nie zlecili jej Urzędowi Gminy Siepraw;
 8. prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników;
 9. obsługa organizacyjna;
 10. inne określone w Statucie Centrum.


Kontakt:

Centrum Obsługi Szkół
ul. Kawęciny 30,
32 - 447 Siepraw

Kierownik Jolanta Trzaska
tel. 12 37 21 824,
e-mail: jtrz@siepraw.pl
pokój nr 24


Główny Księgowy
Agata Mistarz
tel. 12 37 21  822,  
e-mail: amis@siepraw.pl
pokój nr 23 budyn


Płace:
Referent Małgorzata Bujas
e-mail: gbuj@siepraw.pl

tel. 12 372 18 09
pokój nr 25