Dyrektor Anna Smyczek

Adres: ul. Dworska 1, 32 - 447 Łyczanka

 tel. 12 274 60 92
 e-mail:   splyczanka@interia.pl

http://splyczanka.pl/