W dniach 2 - 4 lutego 2024 roku odbyły się zebrania wiejskie w Gminie Siepraw, podczas których zostały przeprowadzone wybory sołtysów i członków rad sołeckich w poszczególnych sołectwach. W każdym sołectwie wybierano jednego sołtysa i trzech członków rad sołeckich. 

Wyniki wyborów:
Sołectwo Siepraw I – liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 32
Sołtys Sawczuk Leokadia – 30 głosów

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Ożóg Bożena – 29 głosów
 2. Socha Leszek – 22 głosy
 3. Szefer Anna – 22 głosy

Sołectwo Siepraw II – liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 26
Sołtys Poznańska Bożena – 26 głosów
Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Książek Barbara – 26 głosów
 2. Wojtycza Maria – 26 głosów
 3. Żmudzka Krystyna – 26 głosów  

Sołectwo Siepraw III – liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 29
Sołtys Mariusz Baran – 29 głosów 

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Baran Katarzyna – 29 głosów
 2. Siatka Edyta – 29 głosów
 3. Siatka Lucyna – 29 głosów


Sołectwo Łyczankaliczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 28
Sołtys Radzik Stanisław – 26 głosów

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Kowalczyk Krzysztof – 18 głosów
 2. Molus Marek – 25 głosów
 3. Radzik Jan – 21 głosów


Sołectwo Zakliczyn - liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 76
Sołtys Piotrowicz Zofia – 69 głosy 

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Leśniak Halina – 52 głosów
 2. Łaszczyk Andrzej – 58 głosy
 3. Szlachta Józefa – 58 głosów

Sołectwo Czechówka – liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 82
Sołtys Noworyta Halina – 79 głosów 

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Hajduk Adam – 63 głosów
 2. Hajduk Kazimiera – 63 głosów
 3. Król Krystyna – 66 głosów

Mieszkańcy Gminy Siepraw decydowali również na zebraniach wiejskich na co zostaną przeznaczone dodatkowe środki z rezerwy celowej na wydatki sołectw. Środki na realizację ww. inicjatyw będą pochodzić z budżetu Gminy Siepraw. W budżecie na 2024 rok przewidziano 15 000 zł na każde sołectwo. 

Wyniki głosowania na realizację inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej dla Gminy Siepraw:
Sołectwo Siepraw I:

 • Wykonanie chodnika od peronu autobusowego na ul. Krakowskiej w kierunku ul. Lipowej:

30 głosów „za”, 1 głos „nie”

Sołectwo Siepraw II:

 • Zakup wyposażenia do pracowni językowej dla uczniów z terenu Gminy Siepraw

28 głosów na „tak”, 0 głosów „nie”

Sołectwo Siepraw III:

 • Przebudowa pobocza drogi przy ul. A. Salawy za skrzyżowaniem z ul. Zacisze 

29 głosów „tak”, 0 głosów „nie”

Sołectwo Łyczanka

 • Remont i modernizacja korytarza dolnego w Szkole Podstawowej w Łyczance

28 głosów „za”, 0 głosów „nie”

Sołectwo Zakliczyn

 • Częściowa termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie – 42 głosy
 • Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego (plac zabaw i boiska sportowego) przy ZPO w Zakliczynie – 36 głosów

1 głos nie został nieoddany.

Sołectwo Czechówka

 • Oświetlenie oraz utwardzenie nawierzchni parkingów przy SP Czechówka 

89 głosów „tak”, 0 głosów „nie"


Podczas zebrań wiejskich Wójt Tadeusz Pitala zapoznał mieszkańców poszczególny sołectw z budżetem na bieżący rok,  inwestycjami wykonanymi w roku 2023 oraz planowanymi zadaniami na rok 2024.
Sekretarz Michał Baran przedstawił informacje na temat organizacji komunikacji w gminie, budowy S7, zanieczyszczenia wód przez oczyszczalnię ścieków w Świątnikach Górnych, oraz zagadnienia ochrony powietrza oraz możliwości dofinansowania wymiany pozaklasowych kotłów. 

Na zakończenie Mieszkańcy sołectw mogli zgłaszać swoje postulaty i wnioski, do których na bieżąco odnosił się Wójt Tadeusz Pitala.