W dniach 1-3 lutego 2019 roku odbyły się zebrania wiejskie w Gminie Siepraw, podczas których zostały przeprowadzone wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Gminie Siepraw. W każdym sołectwie wybierano jednego Sołtys i trzech członków Rad Sołeckich.

Wyniki wyborów:
Sołectwo Siepraw I – liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 25
Sołtys Sawczuk Leokadia – 25 głosów

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Konarska – Mielczarek Beata – 23 głosy
 2. Socha Leszek – 22 głosy
 3. Szefer Anna – 22 głosy


Sołectwo Siepraw II – liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 30

Sołtys Poznańska Bożena – 30 głosów

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Książek Barbara – 26 głosów
 2. Wojtycza Maria – 25 głosów
 3. Żmudzka Krystyna – 26 głosów  


Sołectwo Siepraw III – liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 28
Sołtys Suder Barbara – 26 głosów

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Baran Katarzyna – 25 głosów
 2. Siatka Edyta – 25 głosów
 3. Siatka Lucyna – 24 głosy


Sołectwo Łyczanka – liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 33
Sołtys Chlebda Grażyna – 33 głosy

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Molus Jolanta – 26 głosów
 2. Molus Marek – 27 głosów
 3. Radzik Stanisław – 31 głosów


Sołectwo Zakliczyn - liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 50
Sołtys Piotrowicz Zofia – 44 głosy

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Łaszczyk Andrzej – 38 głosów
 2. Mazur Dorota – 34 głosy
 3. Szlachta Józefa – 38 głosów

Sołectwo Czechówka – liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 62
Sołtys Noworyta Halina – 59 głosów

Członkowie Rady Sołeckiej

 1. Hajduk Adam – 51 głosów
 2. Hajduk Kazimiera – 50 głosów
 3. Król Krystyna – 46 głosów

Podczas zebrań wiejskich Wójt Tadeusz Pitala zapoznał mieszkańców poszczególny sołectw z budżetem na bieżący rok,  inwestycjami wykonanymi w roku 2018 oraz planowanymi zadaniami na rok 2019.
Sekretarz Michał Baran przedstawił zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, w tym m.in:

 • zanieczyszczenia powietrza w Gminie Siepraw i sposobów ograniczenia smogu;
 • realizacji programów wymiany pieców przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
 • priorytetowego programu rządowego „Czyste powietrze”.