Wójt Gminy Siepraw serdecznie zaprasza na zebrania wiejskie w Gminie Siepraw, które odbędą się w następujących terminach:

  • sołectwo wsi Siepraw (I, II, III) – 2 grudnia 2022 r. (piątek), godzina 18.00 – sala konferencyjna przy Hali Sportowej w Sieprawiu;
  • sołectwo wsi Łyczanka – 3 grudnia 2022 r. (sobota), godzina 16.00 – Szkoła Podstawowa w Łyczance;
  • sołectwo wsi Zakliczyn – 4 grudnia 2022 r. (niedziela), godzina 8.00 – sala gimnastyczna  przy Szkoły Podstawowej w Zakliczynie;
  • sołectwo wsi Czechówka – 4 grudnia 2022 r. (niedziela), godzina 15.00 – sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Czechówce.  


Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie inicjatyw obywatelskich w ramach rezerwy celowej sołectwa.

3. Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Siepraw w sprawie:

a) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw;

b) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.

4. Omówienie inwestycji zrealizowanych w 2022 roku. 

5. Przedstawienie projektu Budżetu Gminy Siepraw na rok 2023.

6. Omówienie planowanych inwestycji w 2023 roku.

7. Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku i ustalenia listy rankingowej w ramach rezerwy celowej sołectw.

8. Sprawy bieżące w tym m. in.: sprawa drogi S7, zakupu węgla po cenie preferencyjnej.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie zebrania.