W piątek 8 grudnia 2023 r. odbyło się uroczyste zakończenie dwóch projektów realizowanych w Gminie Siepraw, a dofinansowanych w ramach programu Województwa Małopolskiego „Małopolskie OSP 2023”. Najpierw przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Wójtem Gminy Tadeuszem Pitalą oraz zaproszeni goście, w tym st. bryg. Wojciech Murzyn, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP oraz przedstawiciele Gminnego Zarządu OSP spotkali się przy strażnicy OSP Łyczanka, gdzie realizowany był projekt „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Łyczance, którego całkowity koszt to 121 000,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego - 30 000,00 zł. Projekt, który obejmował ocieplenie ścian budynku wraz z tynkiem, zrealizowano w dniach 29.06.2023 r. - 29.12.2023 r. 

Uczestnicy uroczystości mogli zapoznać się wewnątrz strażnicy OSP Łyczanka z efektami realizacji innego projektu „Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP Łyczanka”, realizowanego w okresie 03.04.2023 r. - 15.08.2023 r. Projekt ten był realizowany w ramach grantu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – Infrastruktura społeczna” w ramach 14 Osi Priorytetowej REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce DZIAŁANIE 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020. Całkowity koszt projektu  to 50 000,00 zł, w całości pokryte z e środków grantu. Projekt obejmował modernizację zaplecza socjalnego w budynku remizy OSP Łyczanka w celu uzyskania gotowości na sytuację kryzysową i aby można było przyjąć osoby wymagające pomocy. W ramach projektu wykonano: flizowanie ścian i posadzki, malowanie ścian i sufitu, a także zakupiono wyposażenie kuchni: dwie kuchenki gazowe, patelnię gastronomiczną, okapu gastronomiczny, stół garmażeryjny, szafę chłodniczą, zlewozmywak, czy termę gazową.

Następnie wszyscy udali się do strażnicy OSP Siepraw, gdzie był zrealizowany projekt z zakresu zakupu odzieży specjalistycznej dla jednostek OSP w ramach działania małopolskie OSP 2023. W ramach projektu zakupiono siedem kompletów ubrań ochronnych (kurtka ciężka, kurtka lekka oraz spodnie) za kwotę 30 100,00 zł, z czego dofinansowanie z programu wyniosło 15 000,00 zł. Dodatkowo ze środków własnych OSP Siepraw zakupiło dodatkowe 3 takie same zestawy ubrań. 

Podczas uroczystości Wójt Tadeusz Pitala przedstawił zakres zrealizowanych projektów w ramach programu Małopolskie OSP 2023 oraz montaż finansowy, a także podziękował wszystkim, dzięki którym udało się zrealizować wyżej opisane projekty, życząc jednocześnie aby efekty realizacji dobrze służyły OSP i lokalnemu społeczeństwu.