Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2022 roku /poniedziałek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXXV z następującym porządkiem obrad:   

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV.
 4.  Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siepraw.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu i likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sieprawiu.
 6. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siepraw, w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka -  etap I. 
 8. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 9. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
 11. Zamknięcie obrad sesji.