Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 30 listopada 2022 roku /środa/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXXIX z następującym porządkiem obrad:     

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Siepraw  w drodze darowizny od osoby fizycznej.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków. transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2023.
 6. Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw w roku szkolny 2021/2022.
 8. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 9. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
 11. Zamknięcie obrad sesji.