W dniu 12 grudnia 2019 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Siepraw. Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.