Podajemy wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z terenu Gminy Siepraw – przedstawiając w tabeli wyniki poszczególnych komitetów wyborczych i kandydatów. Frekwencja wyborcza na terenie Gminy była nieco wyższa niż na terenie całego kraju i wyniosła 63,86% (w tabeli frekwencja w poszczególnych obwodach/komisjach).

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu (okręg nr 12) i Senatu (okręg nr 30) Rzeczypospolitej Polskiej można śledzić na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm... oraz https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kandydaci/s...