Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 28 listopada 2022 roku /poniedziałek/ o godzinie 16.00 w  sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
  4. Opinia do projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Siepraw  w drodze darowizny od osoby fizycznej.
  5. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2023.
  6. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  7. Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw w roku szkolny 2021/2022.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.