Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 26 czerwca 2024 r. /środa/ o godzinie 13.00 w  sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia.
  4. Przedstawienie i dyskusja nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Siepraw do 2030 roku.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.