Podczas posiedzenia Rady Gminy Siepraw  w dniu 27 listopada br. Wójt Gminy Tadeusz Pitala i Przewodniczący Rady Gminy Leszek Wierzba wręczyli dyplom z okazji uzyskania stypendium przez uzdolnioną uczennicę Wiktorię Dyrdę.
Wiktoria w roku szkolnym 2018/2019 ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Podstawową w Sieprawiu. Średnia, którą uzyskała w wyniku klasyfikacji końcowej to 5,2.
Stypendystka  w roku szkolnym 2018/2019 została finalistką Małopolskiego Konkursu z Języka Polskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, uzyskując 51 punktów na 60 możliwych, co kwalifikowało ją na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom do otrzymania jednorazowego stypendium III stopnia w wysokości 500 zł.
Przewodniczący Rady w prezentacji przed wręczeniem dyplomu podkreślał również, że Wiktoria udzielała się społecznie angażując się w wolontariat.
Obecnie Wiktoria uczy się w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach.