Film promujący ścieżki pieszo-rowerowe nad Zatoka Zakliczyńską Zbiornika Dobczyckiego.