Wójt Gminy Tadeusz Pitala wraz ze współpracownikami: Skarbnik Gminy Edytą Żądło, Sekretarzem Gminy Michałem Baranem oraz Kierownik Centrum Obsługi Szkół Jolantą Trzaską w dniu 28 sierpnia 2023 r. dokonał przeglądu gminnych szkół podstawowych oraz Przedszkola Samorządowego w Sieprawiu przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2023/2024. Przedstawiciele organu prowadzącego szkoły zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów, przeprowadzone remonty w miesiącach wakacyjnych, czy czystość w placówkach. Przedyskutowano z dyrektorami bieżące problemy placówek i sposoby ich rozwiązania.