Wójt Gminy Tadeusz Pitala wraz ze współpracownikami: Skarbnik Gminy Edytą Żądło, Sekretarzem Gminy Michałem Baranem oraz Kierownik Centrum Obsługi Szkół Jolantą Trzaską w dniu 31 sierpnia 2020 r. dokonał przeglądu gminnych szkół podstawowych przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021. Przedstawiciele organu prowadzącego szkoły zwrócili szczególną uwagę na środki i rozwiązania zastosowane w celu ochrony uczniów oraz pracowników poszczególnych szkół przed zagrożeniem epidemiologicznym.

W zależności od wielkości szkół, liczebności klas, możliwości lokalowych i organizacyjnych w poszczególnych szkołach zastosowano lub będą zastosowane różne rozwiązania tego problemu:

 • uruchomienie maksymalnej liczby wejść do szkoły (profilaktyka przeciwko kumulowaniu się uczniów podczas wejścia i wyjścia ze szkoły);
 • mierzenie temperatury wszystkim osobom wchodzącym do szkoły;
 • zakaz przychodzenia do szkoły osób z infekcjami dróg oddechowych;
 • zakaz wchodzenia do szkoły osób postronnych (np. rodziców, poza uzasadnionymi wyjątkami);
 • ograniczenie w miarę możliwości kontaktów dzieci  z innymi uczniami np. tylko do własnej klasy, czy kondygnacji;
 • utrzymywanie pomiędzy uczniami i nauczycielami maksymalnego dystansu (np. poprzez rozmieszczenie ławek, szafek szatniowych);
 • wyznaczenie pomieszczenia izolatki na terenie szkoły dla osoby potencjalnie chorej;
 • organizacja maksymalnej liczby godzin wf poza budynkiem szkoły, na wolnym powietrzu;
 • stosowanie maseczek /przyłbic przez personel szkolny;
 • ustawienie automatów i podajników ze środkami dezynfekcyjnymi przy wejściach do szkoły oraz w dostępnych dla uczniów miejscach;
 • dezynfekcja po lekcjach powierzchni szkolnych, szczególnie wykładzin dywanowych (np. za pomocą parownicy lub środków odkażających);
 • dbanie o higienę osobistą np. częste mycie rąk wodą z mydłem.

Wszystkie te zabiegi mają zapobiec zakażeniu się wirusem SARS-Cov-2 zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. W przypadku wystąpienia takiego zakażenia dyrektorzy szkół w porozumieniu z Gminą oraz służbami sanitarnymi będą decydować o zastosowaniu adekwatnych do sytuacji środków np. przejście na zdalny lub hybrydowy system nauczania.

W ostatnich dniach przed rozpoczęciem roku szkolnego do wszystkich szkół podstawowych w Gminie Siepraw dotarły przekazane przez Rząd RP środki profilaktyczne w postaci: płynów dezynfekcyjnych, maseczek zabezpieczających oraz termometrów bezdotykowych.