Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 26 września 2018 roku (środa) o godzinie 18.00 w Urzędzie Gminy Siepraw (pokój nr 31) odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.
Proponowany porządek posiedzenia:  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Opinia do projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Siepraw.
  5. Opina do projektu uchwały zmieniającej uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.