Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącej Komisji w dniu 28 czerwca 2022 roku /wtorek/ o godzinie 15.30 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 8/2022.
  4. Rozpatrzenie petycji z dnia 30 maja 2022 r. , wniesionej do Rady Gminy Siepraw, dotyczącej odstąpienie od planów wprowadzenia zewnętrznego cateringu w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sieprawiu.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.