Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 23 września 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
  4. Kontrola i opinia w sprawie wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.