Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 7 października 2021 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Kontrola i opinia w sprawie wykonania Budżetu Gminy Siepraw za I półrocze 2021 roku.
5.    Wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.