Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 27 lutego 2020 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw rozpocznie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Kontrola wykorzystania środków finansowych w 2019 roku przez Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Siepraw.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.