Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 15 czerwca 2021 roku /wtorek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Kontrola wykorzystania środków finansowych w 2020 roku na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Siepraw
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.