Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 4 lipca 2022 roku /poniedziałek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola wykorzystania środków finansowych w 2021 roku przez Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Siepraw.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.