W czwartek 25 sierpnia br. na przystanku turystycznym, znajdującym się nieopodal ul. Nad zalewem w Zakliczynie, zostały otwarte ścieżki pieszo-rowerowe wokół Zatoki Zakliczyńskiej Zbiornika Dobczyckiego.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 przywitaniem przybyłych gości, wśród których byli m. in.: Władysław Kurowski – Poseł na Sejm RP, Andrzej Pająk – Senator RP, Robert Bylica i prof. Tadeusz Gadacz - radni wojewódzcy, Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Tadeusz Żaba – Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Marek Lenczowski – Radny Powiatu Myślenickiego, Ewa Przybyło – Prezes Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, Małgorzata Duży – Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne, Tomasz Suś - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, Mateusz Suder – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Kazimierz Szczepaniec – Wójt Gminy Lubień, Marek Kluska – Wójt Gminy Tokarnia, Piotr Hajduk – Wójt Gminy Pcim, Bogumił Pawlak – Wójt Gminy Wiśniowa, Paweł Machnicki – były Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce,  Paweł Senderek - Wiceprezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A., Ryszard Langer – były Prezes MPWiK Kraków, Dariusz Tylek – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Myślenicka Brama Beskidów”, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, ks. Prałat prof. Kazimierz Panuś, ks. Proboszcz Paweł Zięba, radni Gminy Siepraw z Przewodniczącym Leszkiem Wierzbą na czele, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz jednostek organizacyjnych Gminy, sołtysi, prezesi gminnych OSP.

Następnie Wójt Gminy Siepraw – Tadeusz Pitala przedstawił w krótkiej prezentacji historię starań oraz działania podejmowane przez lata, które miały na celu udostępnienie walorów Zbiornika Dobczyckiego okolicznym mieszkańcom i turystom.

Po prezentacji Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ścieżek na terenie Gminy Siepraw. Szczególnie wyróżnił tutaj Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewodę Małopolskiego, Wodociągi Miasta Krakowa S.A., PGW Wody Polskie, Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa oraz Starostę Myślenickiego. Przedstawicielom tych instytucji zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. Podziękowania otrzymał również ks. Prałat prof. Kazimierz Panuś, który poświęcił inwestycję.


Uczestnicy uroczystości mogli doglądnąć krótki klip filmowy promujący ścieżki rowerowe oraz wystawę „Ptaki Zbiornika Dobczyckiego”, autorstwa Michała Barana – Sekretarza Gminy Siepraw.Elementem wieńczącym czwartkową uroczystość było przecięcie wstęgi, do czego zostali poproszeni parlamentarzyści, radni wojewódzcy, przedstawiciele wodociągów krakowskich, Starosta Myślenickie oraz Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Siepraw.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości można było sprawdzić ścieżki pieszo – rowerowe korzystając z rowerów i hulajnóg oferowanych przez organizatora uroczystości.   


Kilka danych o projekcie.

Realizator: Gmina Siepraw

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM); Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne; Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu; Poddziałanie: 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych


Budżet projektu:

Całkowity koszt projektu – 7 980 477,05 zł, w tym:

  • Współfinansowanie UE (RPO WM 2014-2020) -  2 969 043,62 zł
  • Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 329 893,74 zł
  • ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II konkurs) 950 000,00 zł.
  • Wkład własny Budżet Gminy Siepraw – 3 731 539,69 zł

Okres realizacji:

02.01.2018r -31.10.2022r


OPIS PROJEKTU: Projekt obejmuje budowę ścieżek pieszo - rowerowych oraz punktu turystycznego „Nad Zalewem”, przystanku „Czerwona Góra”, punktu widokowego w Czechówce oraz parkingu dla użytkowników ścieżek przy ul. Starowiejskiej.

Łączna długość odcinków tras wynosi 9 410 m, w tym:

a) Trasa w ruchu ogólnym 3 547m

b)  Trasy rowerowe lub pieszo – rowerowe 4 991m

c) Trasy piesze 872m.

Na ścieżkach pieszo-rowerowych obowiązuje regulamin uchwalony przez Rade Gminy Siepraw.


Projekt pn. „Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Regulamin – załączona uchwała