W dniu 15 kwietnia 2024 r. w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się LII sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:  

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2024;
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.