Zachęcamy do skorzystania ze spotkania informacyjnego na temat rządowego programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez Panią Annę Synowiec Głównego Specjalistę  - Doradcę Energetycznego. Spotkanie w postaci praktycznego szkolenia, które przybliży w jaki sposób wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany pieca lub termomodernizacji budynku w ramach programu „Czyste powietrze”, odbędzie się 24 czerwca 2019 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu przy ul. Jana Pawła II 30 o godzinie 16.00.


Równocześnie informujemy, iż 24 czerwca 2019 roku będzie możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych w godzinach od 10.00 do 15.30, które również odbędą się w budynku GOKiS. Osoby zainteresowane powinny zgłosić chęć skorzystania z konsultacji telefonicznie nr 12 37 21 800 wew. 834. W trakcie zgłaszania każda osoba zostanie poinformowana o indywidualnej godzinie konsultacji. Osoby, które nie będą miały możliwości skorzystania z tej formy konsultacji zapraszamy na spotkanie szkoleniowe o godzinie 16.00 tego samego dnia.