Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 13 maja 2024 r. /poniedziałek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr II z następującym porządkiem obrad:   

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr I.
 4. Uchwała w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw.
 5. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw.
 6. Uchwała w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw.
 7. Uchwała w sprawie składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw.
 8. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw.
 9. Uchwała w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw.
 10. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw i ustalenia jej składu osobowego.
 11. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw.
 12. Uchwała w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw.
 13. Uchwała w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw oraz ustalenia jej składu osobowego
 14. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw.
 15. Uchwała w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw.
 16. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siepraw.    
 17. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 18. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady.
 20. Zamknięcie obrad sesji.