Podczas uroczystości 19 marca 2024 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala oraz Skarbnik Gminy Edyta Żądło oraz Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisali umowę na zadanie wieloletnie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Umowa dotyczy dwóch linii gminnych o charakterze użyteczności publicznej, uruchomionych od stycznia 2024 rok. Dzięki temu zapewnione zostało finansowanie tych połączeń do końca 2025 roku. Umowa opiewa na dofinansowanie z Funduszu na kwotę 871 080 zł w ciągu 2 najbliższych lat.

Dofinansowanie przyznane zostało łącznie 28 samorządom. Obejmuje prawie 104,3 mln zł z przeznaczeniem na uruchomienie 129 linii. Pierwsza transza na rok 2024 to kwota prawie 23,2 mln zł, ostatnia – na rok 2033 – prawie 3,8 mln zł.