6 września w Starostwie Powiatowym w Myślenicach Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala podpisał porozumienie z przedstawicielami Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start” w Małopolsce, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem ww. projektów jest wspieranie osób dorosłych w zdobywaniu nowych kompetencji oraz rozwoju zawodowym.

Przedmiotem podpisanego Porozumienia było uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Partnerów zaangażowanych we współpracę na rzecz rozwoju kompetencji Małopolan zamieszkałych na terenie Powiatu Myślenickiego.

Do obowiązków Gminy Siepraw  należeć będzie zorganizowania przynajmniej jednego spotkania informacyjnego dotyczącego projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start”.


Swoje podpisy pod deklaracją współpracy złożyli także inni włodarze gmin Powiatu Myślenickiego a także członkowie Zarządu Powiatu.

Projekty województwa małopolskiego „Kierunek Kariera" i „Kierunek Kariera Zawodowa" to konkretna oferta dla mieszkańców regionu – można otrzymać niemal 7000 zł dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych. Głównym celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych zgodnie ze wskazaniami przeprowadzonego wspólnie z doradcą zawodowym. Z kolei „Nowy Start w Małopolsce" jest projektem dla osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.


Szczegóły projektów w załączonych dokumentach.