W 2021 roku przypadała 30-ta rocznica beatyfikacji Błogosławionej Anieli Salawy oraz 140-ta rocznica Jej urodzin,  a w 2022 roku świętowaliśmy setną rocznica śmierci Błogosławionej. Wszystkie te rocznice skłoniły władze samorządowe, przy wsparciu miejscowych parafii, do starania się o ustanowienie Błogosławionej Patronką Gminy Siepraw.   

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Tadeusz Pitala zwrócił się 22 lutego 2021 r. do Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, z pomysłem ustanowienia Błogosławionej Rodaczki Sieprawskiej Patronką Gminy. W odpowiedzi 1 marca 2021 r. Ksiądz Arcybiskup wskazał jak powinna wyglądać procedura ustanowienia patrona wg norm Stolicy Apostolskiej. Poprosił o dołączenie do wcześniejszego listu Wójta pism proboszczów parafii leżących na terenie Gminy. Wójt zwrócił się z prośbą o opinię do Pasterzy kościołów lokalnych w dniu 17 marca 2021. Po otrzymaniu kompletu pism od księży proboszczów w dniu 30 sierpnia 2021 roku Wójt zwrócił się do Metropolity 20 września tegoż roku o wdrożenie dalszych procedur kościelnych w sprawie patronatu. Ksiądz Arcybiskup, po konsultacji z przedstawicielem Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów Stolicy Apostolskiej, poprosił pismem z  15 października 2021 r.  o przedstawienie stosownej uchwały na najbliższej Radzie Gminy na temat patronatu bł. Anieli. Stosowny projekt uchwały został przedstawiony radnym, a ci w głosowaniu na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada ubiegłego roku podjęli uchwałę wyrażającą wolę ustanowienia Błogosławionej Sieprawianki Patronką Gminy Siepraw. Wówczas  pozostało jedynie czekać na oficjalne zatwierdzenie patronatu Błogosławionej przez władze kościelne, które nastąpiło 1 czerwca 2022 roku.

Uroczyste ogłoszenie faktu nadania Gminie Siepraw Patronatu Błogosławionej Anieli Salawy odbyło się w sobotę 10 września 2022 roku w Sanktuarium w Sieprawiu. Uroczystej mszy świętej o godzinie 18.00 przewodniczył ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski.  Na początku nastąpiło procesyjne wejście do kościoła księży i służby liturgicznej, poprzedzone wejściem pocztów sztandarowych  i delegacji miejscowych jednostek OSP oraz szkół, przedstawicieli Bractwa Kurkowego oraz Zakonu Bożego Grobu przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Sieprawianka.  

Następnie nastąpiło odczytanie Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przez kanclerza Kurii Metropolitalnej Krakowa ks. Grzegorza Kotalę o ustanowieniu Błogosławionej Anieli Salawy i przekazanie dekretu na ręce władz samorządowych – Wójta Gminy Tadeusza Pitali oraz Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby.  

Uroczyste odczytanie dekretu:

https://open.spotify.com/episode/4E0snargzez2Mm19f...

Podczas homilii ks. Arcybiskup rozpoczynając od przesłania listu św. Pawła do Tymoteusza oraz Magnificat Maryi  nawiązał do życia i wypełniania woli Bożej w życiu Błogosławionej Anieli. Wskazał też na rolę konkretnych świętych dla poszczególnych rejonów Polski w ciągu historii – nawiązując do ogłoszenia Błogosławionej Anieli Patronką Gminy.

Kazanie ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego: https://open.spotify.com/episode/4E0snargzez2Mm19f...

Przed zakończeniem uroczystości Wójt Gminy zwrócił się do ks. Arcybiskupa z podziękowaniem oraz prośbą:

Ekscelencjo, ks. Arcybiskupie!

W imieniu Mieszkańców i samorządu Gminy Siepraw pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność za wsparcie naszych starań o ustanowienie BŁ. Anieli Salawy, naszej Rodaczki patronką naszej małej ojczyzny. Mamy świadomość, że to dzięki staraniom Ekscelencji uzyskaliśmy Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej ustanawiający Błogosławioną Sieprawiankę Patronką Gminy. Dekret ten to dla nas przede wszystkim historyczne wydarzenie, niejako potwierdzenie zrozumienia Jej charyzmatu w rodzinnych stronach, zwieńczenie modlitewnych starań już czterech pokoleń Jej rodaków, którzy najpierw w bazylice franciszkańskiej, a od ustanowienia sanktuarium - w Sieprawiu – szczerze szerzą Jej kult.


Błogosławiona Aniela Salawa, otaczana jest u nas wielką czcią przez wszystkich mieszkańców, obecna jej również w działalności samorządowej, zarówno poprzez symbole: lilie w herbie gminy ale także, a może przede wszystkim, przez moralny nakaz o służebnej roli samorządu gminnego wobec mieszkańców. Duchowość Błogosławionej towarzyszy wielu wydarzeniom kulturalnym i patriotycznym.

Ekscelencjo, zdajemy sobie sprawę, że zazwyczaj Patronami ustanawiani są święci, naszą patronką jest Błogosławiona Aniela, w stulecie Jej śmierci, w oczekiwaniu na rychłą kanonizację, dostaliśmy kolejne zadanie: nie ustawać w modlitwach, w szerzeniu Jej kultu, i zgodnie z Jej charyzmatem dostaliśmy drogowskaz dla pierwszego sieprawskiego pokolenia XXI wieku , m.in. zadanie rzetelnej, uczciwej pracy, bo przecież każda praca winna służyć dobru człowieka i kolejne przesłanie o skupieniu swej wrażliwości na potrzeby innych, co winno być integralną częścią współczesnego patriotyzmu.

W imieniu samorządu Gminy, w imieniu Mieszkańców serdecznie proszę o poświecenie tablicy upamiętniającej patronat Bł. Anieli Salawy dla Gminy Siepraw, którą zamontujemy w miejscu gdzie w czasach dzieciństwa Anielci stała szkoła powszechna, do której uczęszczała. Niech to będzie także wyraz wdzięczności naszego pokolenia dla naszej Błogosławionej Rodaczki, bo to Ona dzisiaj rozsławia naszą małą Gminę nie tylko w Małopolsce, lecz w całym kraju i w świecie.

Ekscelencjo –  jeszcze raz dziękuję i proszę o poświęcenie tablicy.

Następnie nastąpiło poświęcenie pamiątkowej tablicy oraz krótka modlitwa w kaplicy poświęconej Błogosławionej Sieprawiance, a teraz także Patronce Gminy.

Po uroczystościach w świątyni wszyscy spotkali się na wspólnym poczęstunku, zorganizowanym przy plebanii.

 Relacja z uroczystości na stronach Diecezji:

https://diecezja.pl/aktualnosci/bl-aniela-salawa-p...