Od dnia 3.08.2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Moja Woda” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu.

Termin realizacji inwestycji nie później niż 30.06.2024 r.

Termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r.

Nabór wniosków w okresie od 3 sierpnia 2023 r. do wyczerpania środków.

Wszystkie niezbędne informacje umieszczone są na stronie Funduszu: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-mo...


UWAGA – Gmina nie pośredniczy w naborze.