W ramach dotacji celowej z  Ministerstwa Finansów  Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Czechówce otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Lekcje o finansach”  w kwocie 18. 800 zł przy wkładzie własnym 4720 zł.
Środki te zgodnie z założeniami programu zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkoły podstawowej zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Tematyka przeprowadzonych zajęć: „Pieniądze i waluty”, „Ceny, zakupy i płatności” oraz „Oszczędzanie”. 

Ponadto uczestnicy programu wezmą udział w dwudniowej wycieczce szkolnej do Warszawy, gdzie będą zwiedzali min. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka, Giełdę Papierów Wartościowych, Centrum Nauki Kopernik, Starówkę i Łazienki Królewskie.

Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów.