Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje, że osoby posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, które wnioskowały o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 roku mogą wnioskować do dnia 31 grudnia 2019 roku o dodatkową formę karty w wersji elektronicznej bez ponoszenia kosztów.  W przypadku ubiegania się o dodatkową formę karty przez wyżej wymienione osoby po dniu 31 grudnia 2019 roku opłata za wydanie karty elektronicznej wynosi 9,21 zł.     
Wnioski o wydanie dodatkowej formy Ogólnopolskiej Kart Dużej Rodziny można składać w wersji tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 13 budynku Urzędu Gminy) lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 372 18 27.