Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (500+) w okresie zasiłkowym 2021/2022 będzie realizowana od 27 każdego miesiąca.
 W miesiącu czerwcu 2021 r. wypłata świadczeń nastąpi w dniu 28.06.2021 r.