Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu przypomina, że od dnia 1 września 2016 r. obowiązuje gminny program dla rodzin wielodzietnych SIEPRAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Siepraw, posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (KDR).

Karta uprawnia m.in. do dopłaty do zakupionych biletów imiennych, okresowych komunikacji publicznej po trasie z miejsca zamieszkania w Gminie Siepraw do siedziby szkoły lub uczelni w której uprawnione osoby uczą się lub z miejscowości graniczącej z Gminą Siepraw do miejscowości będącej siedzibą szkoły/uczelni w wysokości 50% kosztów biletów okresowych dla uprawnionego ucznia lub studenta pobierającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej lub studiującego na wyższej uczelni. 

Dopłata do imiennych biletów okresowych jest wypłacana semestralnie po złożeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 1 budynku Urzędu Gminy) wniosku wraz z kserokopią zakupionych biletów z wyszczególnioną ceną za bilet, a w przypadku biletu elektronicznego wydruku dokumentu potwierdzającego opłacenie biletu okresowego, kserokopią karty lub identyfikatora imiennego do biletu na którym brak imienia i nazwiska ucznia/studenta, kserokopią legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczeniem ze szkoły, do której uczęszcza uprawniony uczeń lub student. 

Wnioski o dopłatę do biletów okresowych wraz z dokumentami za okres od  stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. będą przyjmowane w dniach od 26 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. Przypominamy, że czwartek jest dniem wewnętrzny - bez przyjmowania stron.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 372 18 27.