Publikujemy Postanowienie nr 74/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie  podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowdowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w związku z art 16 § 3 ustawy z dnia  26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) został dokonany podział Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania w wyniku czego  została utworzona nowa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w Łyczance z siedzibą w w Szkole Podstawowej w Łyczance, ul. Dworska 1.