Od 5.07.2021 r.  Biuro Terenowe ZUS w Myślenicach  zaprasza do siedziby przy ul. Drogowców 6