W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Urząd Gminy Siepraw został zamknięty dla klientów.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych składane osobiście, będą przyjmowane tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Gminy: tel. 12 37 21 811 lub 504 004 894.

Zgłoszenie będą przyjmowane w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek - czwartek od 7.30 do 15. 30
  • piątek od 7.30 do 12.00

Ponadto biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego informujemy, że zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może również zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@siepraw.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32 - 447 Siepraw (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).