Urzędu Gminy Siepraw przypomina, że w dniu 27 marca (piątek) upływa termin na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw.

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w siedzibie Urzędu w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach:

  • 27.03.2020 - od godziny 7:30 -14:00 - w tym dniu upływa termin na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw;
  • 06.04.2020 - od godziny 12:30 - 17:00;
  • 10.04.2020 - od godziny 7:30 - 14:00.

Ponadto w pozostałe dni - zgłoszenia będą przyjmowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Gminy Siepraw - tel. 12 37 21 811


Art.  182 Kodeksu Wyborczego

"§  8b.  Komisarz wyborczy:
1) uzupełnia skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej,
2) może uzupełnić skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej
- spośród wyborców spełniających warunek, o którym mowa w § 4. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.
§  8c.  Wyborcy, o których mowa w § 8b, mogą zgłaszać swoje kandydatury komisarzowi wyborczemu."