Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Myślenicach informuje o rozpoczęciu kolejnej, jedenastej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci, pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
-  I grupa: klasy 0- III szkoły podstawowej
- II grupa: klasy IV - VIII szkoły podstawowej


Zadanie konkursowe:
- wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3
- dowolną techniką
- obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym,
od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prace należy nadsyłać do siedziby Placówki Terenowej KRUS w Myślenicach, ul. Słowackiego 90, 32- 400 Myślenice w terminie do 31 marca 2021 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.