Wójt Gminy Siepraw stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw oraz na stronie internetowej Gminy Siepraw w zakładce Aktualności, od dnia 14 listopada 2019r. przez okres co najmniej 21 dni podany zostanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw, przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym zgodnie z Zarządzeniem Nr 133/19 z dnia 12.11.2019r.